מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 67

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 67

תגים

תיאור

Legal document in Arabic script, with a Judaeo-Arabic filing note on verso. The name of the notary is al-Ḥāj ʿUmar Agha who was the overseer of dīwān anwāl al-ḥarīr in Alexandria. Needs examination.

JRL Gaster ar. 67 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 67 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 67: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0