מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 61

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 61

תגים

תיאור

Legal document, late, in Arabic script. Probably a record of payment to the bureau of silk looms "dīwān anwāl l-ḥarīr". Needs examination.

JRL Gaster ar. 61 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 61 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 61: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0