טקסט ספרותי: JRL Gaster ar. 58

טקסט ספרותי JRL Gaster ar. 58

תגים

תיאור

Title verso and first page of an astronomical treatise entitled "Risāla kura dhāt l-kursī mukhtaṣara" in a beautiful book hand. Needs examination for identifying the work.

JRL Gaster ar. 58 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 58 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 58: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0