מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 48

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 48

תגים

תיאור

Late Arabic legal document. Needs examination.

JRL Gaster ar. 48 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 48 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 48: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0