רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 40

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 40

תגים

תיאור

Accounts, in Arabic script and Coptic numerals. Mentions the receipt of payment on verso (wuṣūl) and recto is divided into three columns. Needs examination.

JRL Gaster ar. 40 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 40 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 40: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0