רשימה או טבלה: JRL Gaster ar. 32

רשימה או טבלה JRL Gaster ar. 32

תגים

תיאור

List of commodities like saffron and names of individuals. Coptic numerals on verso.

JRL Gaster ar. 32 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 32 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 32: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0