טקסט ספרותי: JRL Gaster ar. 7

טקסט ספרותי JRL Gaster ar. 7

תגים

תיאור

Quran fragment, in a beautiful and elegant Maghribī script with diacritical marks in red. The verses are from Sura al-Insān (76:7-14, 27-31).

JRL Gaster ar. 7 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL Gaster ar. 7 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 7: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0