מסמך משפטי: JRL Gaster ar. 5

מסמך משפטי JRL Gaster ar. 5

תיאור

Legal document in Hebrew, or draft of one. Dated but date is difficult to read—probably 18th or 19th century. Involves Eliyyahu Asado(?). Needs examination.

JRL Gaster ar. 5 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL Gaster ar. 5: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0