רשימה או טבלה: MS 8308, fol. 26

רשימה או טבלה MS 8308, fol. 26

תיאור

Accounts in a mixture of Judaeo-Arabic and Arabic script, in a crude hand. Mentions names such as Abū Saʿd Ibn al-Mutaṭabbib and perhaps Barakāt Ibn al-Dayyān(?).