רשומה קשורה ל-מכתב: T-S Misc.28.103

מכתב T-S Misc.28.103
  1. ציטוט
    Ludwig Paul, "Grammatical and Philological Studies on the Early Judaeo-Persian Texts from the Cairo Geniza" (PhD diss., University of Göttingen, 2002).
    למהדורה, תרגום ראה
    • 224–225