סוג לא ידוע: JRL SERIES AF 51.29–30

סוג לא ידוע JRL SERIES AF 51.29–30

תגים

תיאור

Text in Yiddish(?). Needs examination.