רשימה או טבלה: JRL SERIES AF 29

רשימה או טבלה JRL SERIES AF 29

תגים

תיאור

Accounts of a druggist. In Judaeo-Arabic.

JRL SERIES AF 29 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES AF 29 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES AF 29: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0