סמי ספרותי: JRL SERIES A 643

סמי ספרותי JRL SERIES A 643

תגים

תיאור

Exorcism. In Hebrew. Late. The spirit of Nissim b. Bunya is commanded to leave the body of Qamr bt. Ruḥama, and it is decreed that he will have no further power over her or over Yosef Moshe b. Sara.

JRL SERIES A 643 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES A 643 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES A 643: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0