מסמך שלטוני: T-S Ar.35.231

מסמך שלטוני T-S Ar.35.231

תיאור

Official-looking account in Arabic script. Mentions al-shaykh Abū Saʿd (the Tustari?) after the basmala. Needs examination.