מסמך שלטוני: T-S Ar.35.197

מסמך שלטוני T-S Ar.35.197

תיאור

Receipt for the capitation tax of Ibrāhīm b. Yūsuf, a Jewish goldsmith (yahūdī ṣāʾigh), in Fustat, for the year 536. See also T-S Ar.35.196.