מסמך שלטוני: T-S Ar.35.184

מסמך שלטוני T-S Ar.35.184

תיאור

Receipt for the capitation tax of Abū l-Munā(?) b. Yehuda in Fustat for the year 5[..] AH. Needs examination.