מסמך שלטוני: T-S Ar.35.174

מסמך שלטוני T-S Ar.35.174

תיאור

Capitation tax receipt for Musāfir b. Yūsuf, a Jewish man whose profession is "dīwānī." Same man: T-S Ar.35.132, T-S Ar.35.174, and T-S Ar.35.217.