רשימה או טבלה: JRL SERIES G 30

רשימה או טבלה JRL SERIES G 30

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 18th or 19th century. Several surnames of merchants from that period appear here (Bibas, Karo).

JRL SERIES G 30 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES G 30 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES G 30: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0