מסמך שלטוני: Halper 481

מסמך שלטוני Halper 481

תגים

תיאור

Fiscal account, probably a tax receipt, beginning with the waṣala ilā bayt al-māl al-maʿmūr, probably a receipt of delivery to the bayt al-māl. Mentions several amount in dinars and jāliya. Needs examination.

Halper 481 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 481 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 481: University of Pennsylvania Libraries