רשימה או טבלה: Halper 455

רשימה או טבלה Halper 455

תגים

תיאור

Table in Arabic script. Accounts? In the margin there is also a note in Judaeo-Arabic, likely unrelated: "...the wretched slave Abū ʿAlī wrote this..."

Halper 455 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 455 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 455: University of Pennsylvania Libraries