סוג לא ידוע: Halper 446

סוג לא ידוע Halper 446

תגים

תיאור

On recto there is the beginning of Fuṣūl Ibuqrāṭ (Hippocrates) in Arabic script. It is not clear whether verso is part of the same text, or an independent document. It may be business accounts, listing various foods and materia medica and weights. Needs further examination.

Halper 446 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 446 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 446: University of Pennsylvania Libraries