סוג לא ידוע: Halper 270

סוג לא ידוע Halper 270

תגים

תיאור

Document in Arabic script. Unidentified. Reused for lamentations for the Ninth of Av. Information from Penn Catalog.

Halper 270 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 270 p. 2

p. 2

Halper 270 p. 3

p. 3

Halper 270 p. 4

p. 4
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 270: University of Pennsylvania Libraries