סוג לא ידוע: Halper 220

סוג לא ידוע Halper 220

תגים

תיאור

Note in Arabic script in the upper left margin of a page of dirges. May mention Sharaf al-Umarā'.

Halper 220 p. 1

p. 1

תיעתוק

תרגום

Halper 220 p. 2

p. 2
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • Halper 220: University of Pennsylvania Libraries