מכתב: T-S 13J15.3

מכתב T-S 13J15.3

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2017

תיאור

Letter from Yosef b. Ma'la to Nethanel Abu Sa'id b. Sadaqa. The letter opens with a full-fledged congratulation, referring also to the Feast of Tabernacles (following close after the Day of Atonement), and discussing business matters. Written ca. 1110. (Information from Mediterranean Society, V, p. 351; 617)

T-S 13J15.3 1r

1r

תיעתוק

S. D. Goitein, unpublished editions.
 1. בשמ רחמ
 2. אהני חצרה מולאי אלשיך אלגליל אטאל אללה בקאה ואדאם
 3. תאיידה ועלאה וסמוה וארתקאה ורפעתה וסנאה ותמכינה
 4. וכבת אעדאה בהדא אלצום אלעטים אלמועדים אל
 5. שריפה אלדי ישראל יכתוב אותו בספר זכרון בספר
 6. ישועה ורחמים בספר פרנסה וכלכלה ויזכהו שנים
 7. רבות שש שמיח לחזות בנועם ד' ולבקר בהיכלו
 8. הוא וחמודו וכל הנלוים אליו אמן סלה לו וצפת מא ענדי
 9. מן שדה אלשוק ואלאסתיחאש למפארקך מולאי אלשיך אלגליל
 10. לטאל אלכתאב ואתסע אלכטאב אלעאלם צחה דלך ימן בקרב
 11. אלאגתמאע בה עלי אפצל חאל במנה וכרמה אנה עלי מא ישא
 12. קדיר אעלמה אדאם אללה עזה אנני וצלת עלי גמלה אל
 13. סלאמה בעד משקה ותעב ללה אלחמד אלדי כאנת אלעאקבה
 14. ללכיר ומא עמלה שגל חתי קצית חאגה אלשיך אבו אל
 15. פצל וקבצת אלדנאניר מן מולאי אלרייס וסלמתהא למולאי אל
 16. שיך אלאגל אבו אלפרג אלקרמסיני וצארת ענדה וקד צדר
 17. כתאבה בדלך לחצרה מולאי אלשיך אלאגל אבי עבד אללה
 18. מע כתאבי פאתפצל יכתב ברא באלמסלמין וישהר פיהא
 19. מולאי אלשיך אבו עבד אללה מע גירה וינפדהא למולאי אלשיך
 20. אבו אלפרג ומא פרטת פי חאגתה תעלמה דלך בעד אכצאצה
 21. עני באלסלאם וקד כתבת עדה כתב אנפדהא ללאצדקה

Right margin, diagonal lines written upside down

ואלמואלי | מן גמלתהם | חצרה מולאי | אלשיך אלאגל | אבו מנצור |

פתנעם | חצרתה באל | אגתמאע | מעה ותעוה | שכרי לה | ותנאי

עליה | מע סאיר | אלעאלם | אל עלי | פי אלאצדקא | מהלב

ומ | מולאי ומא | אחתאג | אוצי מולאי | פי מא | יכתץ |

Top margin, diagonal lines written upside down

במולאי אלרב | ובנו אל [ | שמ צור | לא עדמתה | ולא גלות מנה |

חצרתה מכצוצא | באתם אלסלאם | ומולאי אלבהא | ולדה אחיאה | אללה ושל

תרגום

T-S 13J15.3 1v

1v

Verso.

 1. ותנעם באכצאץ חצרה מולאי
 2. אלרייס אלאגל אבו סעד באפצל
 3. אלסלאם ותהניה באלמועדים אל
 4. שריפה וכדלך תכץ עני צאחבהא
 5. אלדי מעהא פי אלדכאן באפצל אל
 6. סלאם ותהניה באלמועדים אלשריפה
 7. ותנעם עלי בבצט אלעדר
 8. פי אלמכאתבה לאנני כתבת
 9. עלי עגלה ולא תנתקד עלי
 10. ותדין אותי לכף זכות מנעמא
 11. מתפצלא אן שא אללה ושלום
 12. תנעם חצרתה באיצאל כל כתאב
 13. לצאחבה וכתאב מולאי אלרייס תדפעה
 14. ללשיך אבו מנצור יוצלה אליה ושל

Bottom margin, straight lines written upside down

חצרה מולאי אלשיך אלגליל אבי סעיד שאכר מודתהא יוסף בן מעלא נע

חקא אללה בן צדקה

אטאל אללה בקאהא ואדאם עלאהא

תנאי היתר שימוש בתצלום
 • T-S 13J15.3: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.