רשימה או טבלה: JRL Gaster heb. ms 1865/9

רשימה או טבלה JRL Gaster heb. ms 1865/9

תגים

תיאור

List of communal contributions. Dated: 5580 AM, which is 1819/20 CE. Many names.