מסמך משפטי: JRL Gaster heb. ms 1862/9

מסמך משפטי JRL Gaster heb. ms 1862/9

תגים

תיאור

Legal query with responsum. In Judaeo-Arabic. Quite faded.