מסמך משפטי: JRL Gaster heb. ms 1862/4b

מסמך משפטי JRL Gaster heb. ms 1862/4b

תגים

תיאור

Legal query addressed to Yehosef ha-Rav. Small fragment.