מסמך משפטי: JRL Gaster heb. ms 1862/3c

מסמך משפטי JRL Gaster heb. ms 1862/3c

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Legal query in the hand of Yedutun ha-Levi. In Judaeo-Arabic. Concerning prayer/liturgy.