מכתב: JRL Gaster heb. ms 1772/17

מכתב JRL Gaster heb. ms 1772/17

תגים

תיאור

Letter in Judaeo-Arabic. The writer is recovering from illnesses and is in difficult financial straits. He asks for a loan of 62 dirhams. Dating: likely 13th century.

JRL Gaster heb. ms 1772/17 recto

recto

תיעתוק

Alan Elbaum, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי] (n.p., 2024).
 1. ירום] הודו ויגדל
 2. כבודו . . . . . . . . . . .] . מולנא אן אלשיך . . . . . אכד
 3. . . . . . . . . . . . . . . . .] ען שהרין מן [אלשיך] אלסדיד
 4. . . . . . . .  . . . .] שהר ואנא יא סידי פי ח[אל](?) צעב(?)
 5. . . . . . . . . . . . רון לי מא אנא פיה אללה יגעל עישהם
 6. כמא קאל בעצהם דרהם ורק יכפאני אן כאן אל . . . . .
 7. אשתרי בתלאתה ארבעא כבז וברבע אדם(?) ובצד(?)
 8. ואנא נאקה מן אלאמראץ מא יטיב פי פמי שי
 9. ואנא מסכין מא יסהל עליי אתקל עליך ואנא
 10. אדרי אן מא בקי לך אליי חאגה ואנא כלפה עליכם
 11. גמיע מא כאן יצלני ואלדי יצלני הו כתיר ענד . . . . ואנא
 12. מא יכפאני גלאם צבאג יצלה אכתר מני ועלם
 13. בורא עולם מן יום בעתו אלכסא מא בתו אלא פי
 14. תיאבי ובעתוה חתי אופי ללגויי בעתוה ובקי בעץ אלדין
 15. עליי ואנא אעיש באלועד ויכפאני פאריד מן אנעאם
 16. באן יקתרץ לי אתנין וסתין דרהמא ען טבת ושבט
 17. אלדי אכדהא אבראהם ואלראי אלסאמי אעלא
 18. ושלום

תרגום