מכתב: JRL Gaster heb. ms 1760/11b

מכתב JRL Gaster heb. ms 1760/11b

תגים

תיאור

Letter of appeal, perhaps. In Judaeo-Arabic. Opens with יענך ייי ביום צרה and continues with greetings for the dear 'walad' ha-ḥazzan ha-talmid ha-sar ha-nikhbad..... The body of the letter is not preserved.