רשימה או טבלה: JRL Gaster heb. ms 1696/5

רשימה או טבלה JRL Gaster heb. ms 1696/5

תגים

תיאור

Accounts in Arabic script. Dating: 18th or 19th century.