רשימה או טבלה: JRL Gaster heb. ms 1696/4–5

רשימה או טבלה JRL Gaster heb. ms 1696/4–5

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic and Arabic script. Dating: 18th or 19th century.