רשימה או טבלה: JRL Gaster heb. ms 1696/3

רשימה או טבלה JRL Gaster heb. ms 1696/3

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Dating: 18th or 19th century.