רשומה קשורה ל-טקסט ספרותי: T-S Ar.52.208

טקסט ספרותי T-S Ar.52.208
  1. ציטוט
    Dan Greenberger, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
    כולל מהדורה