רשימה או טבלה: BL OR 12344.9

רשימה או טבלה BL OR 12344.9

תגים

תיאור

Sums/account. In Arabic script and eastern Arabic numerals. Dating: late, 18th or 19th century.