מסמך שלטוני: BL OR 10599.26

מסמך שלטוני BL OR 10599.26

תיאור

Document with a few lines of Arabic script on each side. Probably a fiscal account. Mentions 200 dinars on verso, and possibly a dīwān. Needs examination.