רשימה או טבלה: BL OR 10128A.1–42

רשימה או טבלה BL OR 10128A.1–42

תגים

תיאור

Ledger of accounts in Judaeo-Arabic and eastern Arabic numerals. Dating: Late; the precise date must be written somewhere. 42 folios. Merits examination.