מסמך משפטי: BL OR 10112D.21

מסמך משפטי BL OR 10112D.21

תגים

תיאור

Dowry list (taqwīm). Groom: Yeshuʿa b. Ḥalfon ha-Kohen. Bride: [... bt.] Saʿadya. There are 12 items listed. There is also some practically illegible text on recto.