רשומה קשורה ל-מסמך משפטי: BL OR 5544.11

מסמך משפטי BL OR 5544.11
 1. ציטוט
  Avraham David, "לתולדותיו של אברהם קאשטרו לאור מסמכים מן הגניזה‎" (in Hebrew), Michael: On the History of the Jews in the Diaspora‎ 9 (n.p., 1985), 147–62.
  למהדורה, דיון ראה
  • Doc. 5
 2. ציטוט
  Avraham David, [גרסת מסמך גניזה דיגיטלי].
  כולל מהדורה