רשומה קשורה ל-מכתב: T-S 13J13.1

מכתב T-S 13J13.1
 1. ציטוט
  S. D. Goitein, index cards.
  לדיון ראה
 2. ציטוט
  Elinoar Bareket, Jews of Egypt 1007-1055‎ (in Hebrew) (Jerusalem: Ben-Zvi Institute, 1995).
  כולל מהדורה
 3. ציטוט
  S. D. Goitein, unpublished editions.
  לdigital edition, מהדורה ראה