סמי ספרותי: ENA 1822a.85

סמי ספרותי ENA 1822a.85

תגים

תיאור

Calendar. Giving conversions between various calendars, including Julian/Gregorian. Verso: Accounts (or grocery list?) in Judaeo-Arabic. Firewood, spices, salt, . . . , raisins, sesame, eggs.

ENA 1822a.85 1

1

תיעתוק

תרגום

ENA 1822a.85 2

2

ENA 1822a.85 3

3

ENA 1822a.85 4

4
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • ENA 1822a.85: Images provided by the Jewish Theological Seminary Library (JTSL)