סמי ספרותי: T-S AS 162.51

סמי ספרותי T-S AS 162.51

תגים

תאריך קלט

נמצא בPGP מאז 2021

תיאור

Spell of destruction. In Judaeo-Arabic and Aramaic, with a postscript in Arabic script ("for killing, very useful"). See Niessen, F., & Bohak, G. (2007). ‘Destroy the life of N.N.!’: A magical recipe: T-S AS 162.51. [Genizah Research Unit, Fragment of the Month, September 2007]. https://doi.org/10.17863/CAM.40296.

T-S AS 162.51 1r

1r

תיעתוק

תרגום

T-S AS 162.51 1v

1v
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • T-S AS 162.51: Provided by Cambridge University Library. Zooming image © Cambridge University Library, All rights reserved. This image may be used in accord with fair use and fair dealing provisions, including teaching and research. If you wish to reproduce it within publications or on the public web, please contact genizah@lib.cam.ac.uk.