רשומה קשורה ל-מכתב: Bodl. MS heb. c 72/18

מכתב Bodl. MS heb. c 72/18
  1. ציטוט
    Dotan Arad and Esther-Miriam Wagner, "A Letter by Isaac Bayt ʿAṭṭān to Moses b. Judah (1480s)," in A Handbook and Reader of Ottoman Arabic (Cambridge: Open Book Publishers, 2021), 143–48.
    כולל מהדורה, תרגום