רשימה או טבלה: T-S AS 204.215 + T-S AS 204.214

רשימה או טבלה T-S AS 204.215 + T-S AS 204.214

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Late. Currencies: cedid, corona (קרונה)– the latter is likely the Spanish escudo minted as early as 1535 CE or the gold excelente minted first in 1497 CE.