רשימה או טבלה: T-S AS 204.171

רשימה או טבלה T-S AS 204.171

תגים

תיאור

Accounts in Judaeo-Arabic. Currency: ashrafi. Dating: No earlier than 1425 CE because the ashrafi was minted first under Sultan al-Ashraf Barsbay in this year.