רשימה או טבלה: JRL SERIES C 166

רשימה או טבלה JRL SERIES C 166

תגים

תיאור

Accounts related to various coinage types such as dirham, fiḍḍa, and gold zingirli (here spelled as "גנזרלי"). The latter helps date this fragment as no earlier than 1707 CE when gold zingirli coins first began to appear in wide circulation within the Ottoman empire (Pamuk, A Monetary history of the Ottoman Empire, 174). The entries appear to be marked according to days of the week. MCD.

JRL SERIES C 166 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 166 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 166: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0