רשימה או טבלה: JRL SERIES C 165

רשימה או טבלה JRL SERIES C 165

תגים

תיאור

Accounts related to various coinage types such as gold mahmudiye and kuruş thaqīl (heavy kuruş). The former helps date this fragment as no earlier than 1808CE when Sultan Mahmud II ascended to the Ottoman throne. MCD.

JRL SERIES C 165 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 165 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 165: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0