רשימה או טבלה: JRL SERIES C 163

רשימה או טבלה JRL SERIES C 163

תגים

תיאור

List of names and monetary figures in silver kuruş "גרשו" of which the dating is likely 18th/19th-century (post-1703). In the verso list's heading, the word "גבלת" appears, which may be a Judaeo-Arabic idafe-construction of the word "gabela / גבלה". If this is the case, then this list may indicate payments toward the communal kosher meat tax for "the mo[nth] of Iyyar" (ען גבלת חו׳ אייר). MCD.

JRL SERIES C 163 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 163 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 163: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0