רשימה או טבלה: JRL SERIES C 154

רשימה או טבלה JRL SERIES C 154

תגים

תיאור

List in Judaeo-Arabic of coinage types and monetary calculations. Based on the mintage of its contents the list is 18th/19th-century.The types of coinage include gold mahbub, qit'a "קוטע", rub'iye "רובעיה", silver "פצה" (medin), and "fransa" "פרנסה" (likely some sort of French coinage). To the left of each column, the "ق" symbol for silver kuruş appears which helps to date this fragment, at the earliest, to 1703 CE or later. MCD.

JRL SERIES C 154 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 154 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 154: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0