רשימה או טבלה: JRL SERIES C 152

רשימה או טבלה JRL SERIES C 152

תגים

תיאור

List in Judeo-Arabic of itemized food ingredients, quantities, and associated dates. Based on the paleography the dating is likely 18th/19th-century. The food items include sesame seeds, sesame oil, meat, eggs, lemon, ṣarma, and cucumber. MCD.

JRL SERIES C 152 1 / 1 leaf, recto

1 / 1 leaf, recto

תיעתוק

תרגום

JRL SERIES C 152 1 / 1 leaf, verso

1 / 1 leaf, verso
תנאי היתר שימוש בתצלום
  • JRL SERIES C 152: Image rights: The University of Manchester Library. Access rights: CC BY-NC-SA 4.0